Rådgivning

Vi arbetar med rådgivning inom en mängd områden. Vi har även ett brett kontaktnät som kan komplettera oss i specifika frågor.

Bolagsfrågor

Vi hanterar det flesta bolagsfrågor såsom nyregistrering, aktieägaravtal, omstrukturering och likvidering. Naturligtvis hjälper vi även till med redovisning, bokslut, årsredovisning. För revision av bolag samarbetar vi med ett antal revisionsbyråer.

EU-rådgivning

Vi hjälper dig att söka EU-stöd för ditt lantbruk. Vi håller oss uppdaterade på gällande regler och kommer du till oss får du en korrekt ifylld ansökan utifrån de uppgifter du ger oss. Vi är också ombud för stödrättsbörsen och hjälper dig att köpa/sälja stödrätter. Läs mer här.

Är du nystartad i din lantbruksverksamhet eller har du planer på en investering i ditt lantbruk kan det finnas möjlighet att söka start- respektive investeringsstöd. Vi hjälper dig med affärsplan och de kalkyler som behövs vid ansökan!

Fastighetsfrågor

I vår verksamhet ingår förmedling av fastigheter, framförallt jordbruksfastigheter, och vi kan erbjuda värdefull hjälp till såväl köpare som säljare. Vi utför värderingar, kapitalvinstutredningar och ekonomiska kalkyler förutom själva fastighetsförmedlingen. Vår kompetens sträcker sig även över fastighetsrättsliga frågor såsom ombildning, avstyckning och arrende.

Generationsskiften

Att överlåta företag och/eller fastighet till nästa generation kan vara en känslig process med många dimensioner. Här finns både ekonomiska, juridiska, skatterättsliga och känslomässiga frågor att ta hänsyn till. Vi har både stor erfarenhet och kompetens för att lösa alla dessa frågor. Räkna med att processen ofta tar tid, det är många olika alternativ att ta ställning till för att hitta den bästa lösningen för just ditt företag.

Vindkraft

Vi förvaltar idag ett flertal parker med olika upplägg. Förvaltningen kan omfatta:

  • Fakturabetalning
  • Upprättande av avräkning och rapporter till ägare
  • Utbetalning till ägare i form av hyror, räntor, utdelningar etc
  • Beräkning och utbetalning av arrende till markägare
  • Redovisning och bokslut
  • Upprättande av samarbetsavtal, arrendeavtal etc
  • Hantering av elcertifikat och ursprungsgarantier gentemot Energimyndigheten
  • Tillse att verken är optimalt försäkrade med hänsyn tagen till serviceavtal

Med vår goda kännedom och stora kontaktnät inom branschen har vi möjlighet att ta hela ansvaret för försäljning el och certifikat. Vi har även möjlighet att tillse att den dagliga driften av verken fungerar och att det finns ett bra serviceteam runt verken.

Senaste nytt