Redovisning

Bokföring, bokslut och deklaration

 

Vi arbetar med alla delar inom redovisning och erbjuder dig som kund hjälp med de delar du önskar hjälp med.

Bokföring och administration

Löpande bokföring, löner, fakturering, leverantörsbetalningar osv.
Varje kund är unik och vi skräddarsyr därför lösningar utifrån ditt behov, din verksamhet och kunskap. Vare sig du föredrar papper eller vill vara helt digital så har vi en lösning för dig.

Läs mer om Digitalt arbetssätt

Bokslut och deklaration

När räkenskapsåret är slut ska bokföringen sammanställas i ett bokslut. Det är bokslutet och dess balans- och resultaträkning som visar hur året gått och är ett viktigt dokument för att följa upp verksamheten och planera framtiden. Utifrån bokslutet och dess resultat samt dina förutsättningar och företagsform upprättas sedan deklarationen som ger besked om skattesituationen och huruvida du får tillbaka eller behöver betala in skatt.

Läs mer om Råd inför årsskifte / bokslut

 

 

 

 

Senaste nytt