Digitalt arbetssätt

Förenkla din redovisning med den digitala tekniken. Nedan följer olika förslag som kan väljas var för sig eller som paketlösning.

Internetbaserade bokföringsprogram

I de fall vi ska samarbeta med dig som kund genom att göra olika moment i bokföringen eller då du löpande vill kunna titta på din bokföring rekommenderar vi ett internetbaserat bokföringsprogram. Här kan du välja vad du ska göra och vad vi på redovisningsbyrån ska göra. Det underlättar också vid bokslutet då vi inte behöver skicka filer mellan olika datorer. Då programmet är internetbaserat kan du som kund nå bokföringen och dess innehåll via alla internetanslutna datorer, surfplattor och mobiler.

Leverantörsfakturor, filbetalningar, digitala fakturor

För att minska dubbelarbetet rekommenderar vi att du lägger in leverantörsfakturorna i ett leverantörsreskontra och sedan skickar en betalfil på dessa till banken. Då behöver du inte registrera varje faktura (samt bankgiro och OCR-nummer) både i bokföringen och på banken.
Ibland kan antalet leverantörsfakturor kännas svårt att hinna hantera, det tar tid att öppna kuvert, sortera, betala och bokföra. Då kan en skanningslösning hjälpa till, vilket innebär att fakturan går direkt till en skanningscentral där den tolkas och läggs in i bokföring. Då finns fakturan i programmet redo att godkännas och betalas via fil av dig som kund. En stor fördel med att ha fakturan inskannad är också att du kan plocka fram den när du vill och du är inte beroende av att vara på kontoret där pärmen står.

Kundfakturering och hjälp med bevakning av inbetalning

Om du har många kundfakturor är det bra att ha dem i ett program som ger en god överblick på förfallotider osv. Genom att skapa fakturan i ett faktureringsprogram som är synkat med bokföringen så gör du både fakturan och bokföringen i samma stund. Här kan du välja till tjänster så som hjälp med utskicket av fakturan och bevakning av inbetalningen samt påminnelser och inkasso.

Dagskassa

Om du har en verksamhet med en kassaapparat och behöver registrera dagskassan dagligen finns flera olika lösningar. T.ex. kan du använda ett internetbaserat bokföringsprogram som du loggar in på och enkelt skriver in dagsavslutet i en mall som är utformad för just din verksamhet. Vissa kassasystem klarar även av att föra över dagsavslutet automatiskt mellan kassaparten och bokföringsprogrammet. När du som kund registrerar dagsavsluten själv följs reglerna kring löpande bokföring av kontanthandel och vi på bokföringsbyrån kan sedan månadsvis eller kvartalsvis hjälpa dig med resterande bokföring.

Digitala lösningar och inskannade dokument

För den som vill går det att få kontoret helt digitalt. Du kan skanna in kvitton, avräkningar och annat som inte kommer in via leverantörsreskontra och kundreskontra. Även lönerna kan göras i programmet, lönebeskedet skickas till den anställde och betalas via fil till banken och det finns tillval av tidkort för de anställda.

Det finns många alternativ och möjligheter! Ta kontakt med oss för att diskutera den lösning som passar dig och ditt företag bäst.

Senaste nytt