I slutet av september har skatteverket skickat ut meddelande avseende fastighetstaxering av lantbruksenheter till dig som är ägare av en lantbruksenhet och har en digital brevlåda. Även du som inte har digital brevlåda men har e-legitimation kan deklarera fastighetsuppgifterna på Skatteverkets E-tjänst fastighetsdeklaration lantbruk.  Ordinarie fastighetstaxering sker vart tredje år och denna gång gäller det uppgifter för 2020 års taxering. Uppgifterna ska anges utifrån hur förhållandena är på taxeringsenheten den 1 januari år 2020. Är ni flera ägare av taxeringsenheten är det endast en av er som ombeds att deklarera.

En taxeringsenhet kan bestå av flera närliggande fastigheter av samma typ och med samma ägarfördelning. Den som inte anmält digital brevlåda kommer att få en pappersblankett att fylla i och skicka in. Blanketten kommer att skickas ut i början av oktober. Uppgifterna ska vara inlämnade senast 1 november.

Det finns två typer av fastighetsdeklarationer. En som kallas fastighetsdeklaration och en som kallas taxeringsförslag. Fastighetsdeklarationen måste man fylla i och skicka in medan taxeringsförslaget endast behöver kontrolleras och om uppgifterna stämmer behöver den inte skickas in.

Det är viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter i din fastighetsdeklaration eller förslag till nytt taxeringsvärde stämmer, så att din fastighet får rätt taxeringsvärde. Taxeringsvärdet för bostadshus och tomtmark på fastigheten ligger till grund för din fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Taxeringsvärdet har också betydelse om du säljer eller överlåter fastigheten.

De vanligaste korrigeringarna är att virkesförrådet i förslaget inte stämmer. Skatteverket räknar nämligen upp tidigare angivet virkesförråd med den årliga tillväxten. Har avverkningar gjorts eller tidigare uppgifter inte stämmer så blir förslagets siffror fel. Har du en uppdaterad skogsbruksplan tillgänglig så ha den till hands och kontrollera att virkesförråd, bonitet, trädslagsfördelning och arealer stämmer. Om så inte är fallet korrigera till de värden som gäller den 1 januari 2020. För taxeringsenheter med mindre än 30 hektar skog är det färre uppgifter att deklarera.

Skog med avverkningsrestriktioner kan ingå i den taxerade arealen men ska redovisas separat från produktionsskogsmarken.

Övriga ändringar avser oftast fastighetens byggnader men gå igenom hela underlaget och kontrollera även övriga uppgifter. Fastighetens totalareal i kvadratmeter finns angiven på deklarationen för att underlätta att få totalarealen rätt.

Om ni önskar hjälp med fastighetstaxeringen är ni välkomna att kontakta oss på Vadstena Bokforingsbyrå.

 

Viktiga datum för fastighetstaxering av lantbruk

 

16 september 2019

Du som har en digital brevlåda får ett meddelande i din digitala brevlåda. Om ni är flera delägare kommer bara en av er att få meddelandet.

Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklaration, lantbruk öppnar. Där kan du lämna din fastighetsdeklaration.

Det är bara en av delägarna som behöver lämna in deklarationen.

Början av oktober 2019

Deklarationen eller förslaget till nytt taxeringsvärde kommer med posten till dig som inte är ansluten till en digital brevlåda. Om ni är flera delägare kommer bara en av er att få meddelandet.

1 november 2019

Senast den 1 november 2019 ska du lämna in deklarationen. Har du av någon anledning inte möjlighet att lämna till detta datum kan du ansöka om förlängd inlämningstid, så kallat anstånd hos Skatteverket.

Mitten av juni 2020

Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du ditt beslut om fastighetstaxering digitalt.

Slutet av juni 2020

Du som inte har en digital brevlåda får ditt beslut om fastighetstaxering med posten.

Senaste nytt