Fastighetsförmedling via Areal

Vadstena Bokföringsbyrå är delägare i Areal.

I vår verksamhet ingår förmedling av fastigheter, framförallt jordbruksfastigheter, och vi kan erbjuda värdefull hjälp till såväl köpare som säljare. Vi utför värderingar, kapitalvinstutredningar och ekonomiska kalkyler förutom själva fastighetsförmedlingen. Vår kompetens sträcker sig även över fastighetsrättsliga frågor såsom ombildning, avstyckning, och arrende.

Senaste nytt