Stödrättsbörsen

Vi hjälper dig att både köpa och sälja stödrätter via stödrättsbörsen. Handeln med stödrätter kan ske under våren och två viktiga tidpunkter finns att hålla reda på. Saknar du helt stödrätter måste överföring ha gjorts till dig senast sista dag för SAM-ansökan. Behöver du komplettera med stödrätter kan dessa överföringar göras till sista dag för ändring av SAM-ansökan. Du som säljer stödrätter måste även skicka in fullmakt för digital överföring eftersom Jordbruksverket inte längre hanterar pappersblanketter när det gäller stödrättsöverföringar.

Priser och villkor 2021

Stödrättsblankett 2021

Fullmakt ifylld 2021

Ytterligare information om stödrättshandeln finns på stödrättsbörsens hemsida.