Vi vill bli fler!

Vi söker dig som vill jobba med ekonomi för små och medelstora företag. Du bör ha en eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Vi ser gärna att du har arbetat i branschen i några år och har kunskap att göra bokslut och deklarationer.

Hos oss har vi stort fokus på varje medarbetares utveckling och vidareutbildning, vi utbildar vår personal både internt och externt. Här finns möjlighet att växa inom företaget och inrikta sig på specifika ämnen/arbetsuppgifter/kundgrupper.

Vadstena Bokföringsbyrå grundades år 1968 i Vadstena, år 2008 valde vi att öppna kontor även i Linköping. Vi sitter i rymliga lokaler där varje medarbetare har ett eget kontorsrum. Det finns även möjlighet att arbeta hemma några dagar i veckan om man själv önskar det.

Idag är vi 24 personer totalt, ungefär hälften per kontor. Hos oss arbetar agronomer, civilekonomer, lantmästare, redovisningsekonomer mm.

Vi har en bred kunskap inom företaget med specialistkunskaper inom bland annat bolagsfrågor, jord och skog, vindkraft och juridik.

Vårt engagemang i kundens verksamhet är stort och vi hjälper våra kunder med alla delar inom ekonomi, juridik och fastighetsmäkleri. Många kunder får hjälp av oss med bokföring, fakturering, löner, bokslut, deklaration, EU-stöd och rådgivning.

Vi hjälper även många kunder med digitalisering av sin administration för att företagaren ska få ett effektivt arbetssätt och en bra överblick av sin ekonomi. Varje digitaliseringsflöde byggs specifikt för varje kunds behov.

Vadstena Bokföringsbyrå är delägare i Östgöta Juridik där vår juridiska verksamhet bedrivs samt i Areal där vår fastighetsförmedling sker.

Kontakta Frida Andersson, VD och personalchef, för mer information eller ansökan.

frida.andersson@vadbok.se eller 013-242021Vem gör du affärer med?

Vissa saker bör företagare kontrollera eller se över regelbundet. Det kan vara att lägga om lånen eller att hitta en billigare försäkring. En åtgärd du som företagare bör se över en …

Muntliga avtal gäller i de flesta fall men bör undvikas

För att undvika ord-mot-ord-situationer är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställda att rekommendera. Det är viktigt särskilt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom den anställde vid en …

En guide: E-faktura eller PDF-faktura – vad ska du välja och hur kommer du igång

I takt med att allt fler affärsprocesser digitaliseras, blir frågan om hur fakturering ska ske allt mer aktuell. För många innebär detta ett vägval mellan PDF-faktura och e-faktura. Vad är …

Konkurserna ökar – vad tänka på?

Antalet konkurser var 2023 det hösta sedan finanskrisen på 90-talet och trots att våren nu är här syns ingen ljusning. Det ligger många riskfaktorer bakom den ökade konkursvågen enligt …

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa …

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna …

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive …

Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen …

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I …

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med …

Senaste nytt